Blog

Kiezen als leerervaring

Twijfel is een mens eigen. Het hoort bij een keuzeproces waarin je nog niet weet wat te doen. Het is handig als je de fase van het niet weten productief weet te maken. Dat is mogelijk als je de twijfel bewust benut tot het nemen van een besluit waar je naar handelt. Je zet je […]