Strategisch Bewegen en Positioneren

Strategisch Bewegen en Positioneren

Ben je toe aan meer helderheid, duidelijkheid, stevigheid en positierust? Heb je een moreel zetje nodig om door een al wat langer slepend dalletje in je innerlijke gemoedstoestand heen te komen? Behoefte aan een positief kritische gesprekspartner die je niet naar de mond praat en door je verhaal heen kan luisteren?

 Dan is het tijd om reflectie te organiseren op je handelen en denken. Dat verschaft ruimte om anders en verder te kijken en een tandje dieper te gaan.

In een traject Strategisch Bewegen en Positioneren werk je als seniormanager of bestuurder gericht aan reflectie en positierust. Je onderzoekt je trial en error inspanningen en toetst je dilemma’s en je interne dialoog. Je verkrijgt nieuwe inzichten en werkt vanuit meer ontspanning met nieuw elan.