Vrouwelijk Leiderschap

Ik ben sterk voor vrouwen die andere vrouwen gunnen om te groeien en zich daar ook actief voor inzetten. In het glazen plafond geloof ik niet. Evenmin ben ik van het emancipatoire principe dat vrouwen van een achterstandspositie af geholpen dienen te worden.

Wel weet ik uit eigen ervaring dat vrouwen krachtbronnen zijn van het eerste uur en elkaar in vreugde en liefde voor leven en werk vanuit het hart kunnen vinden, verbinden en versterken. Daarmee zijn ze niet alleen een onuitputtelijke bron van inspiratie voor zichzelf, ze stimuleren zo ook de mensen in hun omgeving tot geïnspireerde acties. Omdat meer zielen meer vreugde kunnen genereren wil ik graag meer mensen bereiken en inspireren om de kracht van sisterhood te ervaren.

Daarom nodig ik vrouwen uit om contact op te nemen om toe te treden tot de cirkel ter bekrachtiging van hun eigen leiderschap en van dat van hun collega’s en andere belanghebbenden in hun context.

Je kunt kiezen voor een persoonlijk leiderschapsprogramma. Hierin werk je aan een specifiek thema met behulp van een mix aan interventies.
De interventies zijn: coaching (on the job), ervaringsgerichte masterclasses met collega-experts, teambegeleiding, en reflectie op eigen vanzelfsprekendheden om dit om te kunnen zetten in een responsiever perspectief.
Dit laatste leidt tot sterke relationele communicatie. Dit draagt bij aan goede verstandhoudingen, betere samenwerking en duurzaam organisatieresultaat.
Deelnemers aan dit type begeleidingstrajecten ervaren een toename in flexibel kunnen inspelen op verandering, minder stress, meer innerlijke rust, ontspanning en helderheid, keuzevrijheid, en dynamischer evenwicht in work-life balance.

De programma’s worden zowel individueel als in groepen en ook in company aangeboden.

Ook ben je welkom in een van de netwerkcirkels van AndersVeranderen.
Deze bieden gelegenheid tot ontmoetingen over leiderschapsontwikkeling met andere vrouwen in een atmosfeer van support en challenge.
Deelnemers ervaren deze bijeenkomsten als inspirerend en prikkelend, voelen zich gezien en gesteund in hun kwaliteiten.

Graag kom ik in organisaties waar vrouwen én mannen de voordelen van vrouwelijk leiderschap strategischer willen inzetten.

Ben jij geïnteresseerd?