Referenties

Marjan Timmer van AndersVeranderen is een daadkrachtige vrouw die weet waar ze naar toe wil, zonder overheersend te zijn of dat het resultaat van haar moet zijn. Zij weet de goede vragen te stellen en de juiste sfeer te scheppen. Uiteindelijk heeft zij er voor gezorgd dat het besef er kwam dat je als collega’s gezamenlijk voor een product staat. De overbrugging van de verschillen in persoonlijkheden en stijlen in het team wist zij heel goed aan te geven. Zij zorgde ervoor dat iedereen aan bod kwam, confronteerde ons en maakte rake opmerkingen en vroeg vooral door. Ze heeft mij in mijn verantwoordelijkheid ontlast en heeft zich onafhankelijk en deskundig opgesteld. We zijn erin geslaagd om gezamenlijk het beste resultaat te halen met inzet van ieders bijdrage. Ze heeft mede aan de basis gestaan van een uiterst geslaagd team dat in de loop van de jaren haar bestaansrecht in de communicatie veroverde in Alkmaar. In de jaren daarvoor was dat een stuk moeizamer. Het is een feestje om met haar te werken.

Arjan van de Leur, Gemeente Alkmaar, Hoofd Communicatie


‘Door de gesprekken met Marjan en de door haar aangereikte handvatten heb ik gewonnen aan rolvastheid. Ik handel en communiceer functioneler en reacties van anderen maak ik niet persoonlijk. Ik zie hoe ik mijn persoonlijkheid kan inzetten in mijn functie en tegelijkertijd dat ik ook makkelijker los kan komen van mijn functie. Door de gesprekken is mij ook duidelijk geworden welke posities en rollen collega’s innemen en weet ik hoe ik daar mee om kan gaan. Hierdoor neem ik de positie in die nodig is om mijn functie goed uit te oefenen.’

L. Gonggrijp, Directeur FNV Zelfstandigen


‘Ik werk graag samen met Marjan Timmer van AndersVeranderen omdat haar bedrijf en filosofie goed passen bij de kern van Achmea. Zij staat net als wij midden in haar omgeving, ze doorgrondt de vraag én biedt mensen zicht op oplossingen. Ze is innovatief en durft haar nek uit te steken voor het resultaat van de klant. En wij kunnen haar daar op aanspreken.’

De heer W. Wentink, arbeidsdeskundige Achmea Sociale Zekerheid


‘Marjan neemt geen genoegen met eenvoudige antwoorden. Zij vraagt door tot de onderste steen boven is. Dat voelt in het begin vreemd om in collegiaal verband zo open te staan. Maar zo kwamen we wel verder met elkaar en daar hebben we nog steeds profijt van. We hebben bijvoorbeeld afspraken over samenwerking gemaakt, maar ook werkbare omgangsvormen afgesproken. We spreken elkaar nu makkelijker aan op en geven (positieve) feedback. Dankzij de begeleiding van Marjan hebben we een stevige bodem gelegd voor de verdere samenwerking van ons team en dat sterkt ons in de aanloop naar alweer de volgende reorganisatie in gemeentelijk Amsterdam.
Tijdens de fusie van de stadsdelen Oud-Zuid en Zuideramstel in de gemeente Amsterdam in 2010 ontstond onze afdeling Sport bij stadsdeel Zuid. Ondersteunende medewerkers, die al langere tijd voor de gemeente Amsterdam werkten, werden vanuit verschillende sportaccommodaties (zwembaden en sporthallen) bij elkaar gezet in een modern kantoor en van hen werden soms heel andere taken gevraagd dan zij gewend waren. Eind 2010 hebben we Marjan voor een dag ingeschakeld om elkaars persoonlijkheid te leren kennen en zo binnen een team éénpitters de samenwerking op te zoeken. Door de gekozen werkvormen en gespreksbegeleiding begrepen we elkaar als collega’s beter. We wisten waarvoor we bij elkaar terecht konden en waarin we elkaar konden aanvullen. Deze teamdag met Marjan smaakte naar meer!
Daarom hebben we haar in 2012 uitgenodigd voor een driedaags teamtraject. De dagen waren opgebouwd uit een dag ‘terugkijken’ (de laatste frustraties eruit gooien), een dag ‘heden’ (huidige taken benoemen en nagaan of die ook kloppen) en een dag ‘toekomst’. Marjan stelde kritische vragen over de toekomst: welke taken blijf je doen? Welke zaken heb je geen invloed op en ‘gooi je in de prullenbak’? Dat roepen we nog steeds naar elkaar: “Kun jij er niets mee? In de prullenbak!”‘

Teamleider Afdeling Sport Stadsdeel Zuid, gemeente Amsterdam


‘De begeleiding van Marjan is onafhankelijk. Haar aanpak wekt vertrouwen om de onzekerheden die komen kijken bij een strategische verandering te lijf te gaan. Ze is slim, geestig en biedt scherpte in wat we nodig hebben om tot de doorbraak te komen.’

Hoofd P&O Zorginstelling Utrecht


‘Marjan Timmer van AndersVeranderen is puur, eerlijk en basic, daar maak je echte verandering mee door.’

HR senior businesspartner ABNAMRO