Team

De omgeving van de mens is de medemens

Een stel slimmeriken bij elkaar leidt nog niet tot winst. Goede luisteraars vergeten wel dat het ook zaak is om te handelen. Mensen die graag tempo maken zien vaak niet dat ze te hard gaan voor de rest. Willen winnen is niet altijd mogelijk.  Taakgerichte managers zijn loyaal aan de zaak en blinken veelal niet uit in empathie. Zet je al deze kwaliteiten en valkuilen bij elkaar, dan heb je nog geen team gesmeed.

Samenwerking is een cruciale factor voor ontwikkeling, groei en succes in organisaties. Je hebt nodig dat mensen hun persoonlijk leiderschap kunnen richten in het leveren van een bijdrage aan de organisatie die groter is dan hun eigen rol, taak en positie.

Behoefte aan verandering in de samenwerking?