Intervisie

Intervisie nodigt uit tot onderzoek en tot ontwikkeling. Intervisie is voor peers – collega’s op gelijkwaardig niveau qua hiërarchie in de organisatie, van dezelfde discipline of van verschillende disciplines. Het biedt een platform om samen te reflecteren, te luisteren en tot nieuwe en andere inzichten te komen die verder reiken dan de al bekende wegen naar Rome. Centraal staat de relatie tussen de inbrenger van een vraagstuk en het vraagstuk zelf. Helder wordt hoe iemand in zijn eigen vicieuze cirkel blijft rondlopen. De inbrenger en de intervisiegenoten leren van de vraag achter de vraag, van de opvattingen, de emoties, de overtuigingen, de waarden die ten grondslag liggen aan een probleem of advies.

Professionele onafhankelijke begeleiding van intervisie door AndersVeranderen stelt de deelnemers in staat om de eigen kwaliteiten in communiceren naar een hoger plan te tillen. Intervisie biedt verbreding en verdieping in het eigen denken en handelen. Het niveau aan luisteren verbetert significant. De kwaliteit van het gesprek groeit en het handelingsrepertoire van de deelnemers ook. Men wint aan effectiviteit en daadkracht. Intervisie heeft zin.