Corporate Leiderschapsprogramma

Nieuwe vragen en nog geen antwoorden?

Heeft je organisatie een visie en zijn jullie nu toe aan het realiseren van de strategische doelstellingen? Wil je de werkvloer actief betrekken bij het waarmaken van de strategische ambitie? Wijst het medewerkertevredenheidonderzoek uit dat de samenwerking en communicatie beter moet? Lopen de grote integrale projecten steeds gierend uit de hand qua planning en budget terwijl er in aanvang toch een goed plan van aanpak lag? Is je werkveld gekanteld als gevolg van landelijk nieuwe wetgeving en beleid en stelt dit nieuwe eisen aan je managers?

Herken je dit type vraagstelling?
Je bent dan zeer waarschijnlijk toe aan een nieuw optimum tussen urgentie, inspanning en ontspanning. Weet je dan hartelijk welkom voor een strategisch leiderschapsprogramma! Daarmee richt je de acties binnen voor het gewenste resultaat buiten.

Voor wie
Een strategisch leiderschapsprogramma richt verandering in geledingen van eindverantwoordelijken en middenmanagers.

Waarom in eerste instantie deze groep?

Pikant is dit de groep mensen die de verandering zeggen te willen, en het meest volhardend blijken in het handhaven van de status quo. ‘Want eigenlijk gaat het helemaal niet zo slecht!’ Werk je echter met succes in die rollen en posities in top en middenkader aan het ombuigen van weerstand in kracht, dan kan je ook anderen in de rest van de organisatie inspireren en motiveren tot de nodige verandering.

Programma-aanpak
Je ontwikkelt leiderschap in samenspraak met AndersVeranderen. Inzet is een passende mix aan procesbegeleiding, deskundigheidsbevordering, kennisoverdracht, en bevorder je het zelf het realiseren van veranderen van binnen uit.

Een eerste fase is een voorverkenning van de vraag en het deelnemersveld. De krachtigste resultaten biedt een traject met parallel contactmomenten gericht op leiderschapsontwikkeling van de individuele leden als op team- en organisatieniveau. De interventies zijn dan ook gericht op de organisatieontwikkeling in bredere zin. Een combinatie van dagen of site/ buiten de deur/op de hei, gerichte veranderlabs, inspiratiesessies, trainingsmodules om kennis te vergaren en praktisch toe te passen en coachen on the job biedt stevigheid en souplesse op het veranderpad van groeien, stoppen, verbeteren en vernieuwen.

Resultaat
Je bent in staat om zelf, met elkaar en van binnenuit de benodigde veranderingen te realiseren. Het beoogde effect is dat iedereen vanuit eigen rol, leiderschap en verantwoordelijkheid voor het grotere geheel, binnen meewerkt aan de veranderingen buiten, ten gunste van klanten en netwerkpartners.

Klaar voor dit type verandering?
Neem gerust contact met ons op!