Diensten

Toegevoegde waarde creëren vraagt investeren

De activiteiten van AndersVeranderen zijn ondersteunend aan het resultaat dat managers en bestuurders in hun organisatie en of hun team willen neerzetten.

Onze inzet – of het nu om een specifieke activiteit als een training, intervisie, teamontwikkeling, coaching gaat of een meervoudig strategisch leiderschapsprogramma – is gericht op realisatie van verandering.

De programmering biedt inspiratie en daarmee komt kracht van binnenuit vrij om in de buitenwereld het verschil te zijn en het bestaansrecht waar te maken. De investering om samen te leren veranderen draagt essentieel bij aan het resultaat.

Onder deze pagina is een aantal concrete activiteiten opgenomen die hun nut hebben bewezen voor opdrachtgevers die eerder ons bureau inschakelden. De aanpak van AndersVeranderen betekent expertise en betrokkenheid op gepaste afstand, zodat het eigen lerend vermogen om te veranderen aangesproken wordt en kan groeien. Dit werkt het meest bekrachtigend.