Blog

Recht in je hart, recht voor je raap

Word je wel eens recht in je hart geraakt? Door een verhaal. Een schilderij. Een beeld. Een droom. Een ontmoeting? Een muziekuitvoering. Dit zijn vaak signalen, wegbereiders, metaforen die beroeren op bewust of onbewust niveau. Geen aanraking vindt plaats zonder een diepere pyschologische reden. Als iemand hulp zoekt van een coach, omdat er iets niet […]

Succes kent vele zelfhulpgoeroes

Malcolm Gladwell beschreef het op een zeer toegankelijke manier in ‘Uitblinkers’: Succes blijkt niet af te komen van een bijzonder brein of een verbluffend talent. Het zit hem vooral in wat je meemaakt; je cultuur, je familie en alle eigenaardigheden waarmee je in aanraking bent geweest en komt. Ieders definitie van succes is persoonlijk gekleurd. […]

Onderscheidend vermogen

Je kent ze wel. Die visuele experimenten. Je krijgt een plaatje en de vraag: Wat zie je. Zie je een paar dolfijnen of een liefdeskoppel Zie je een oude vrouw met kromme neus of een jongedame met hoed Zie je een landschap met een meertje of een baby Het zijn vragen naar je waarnemingsvermogen. Naar […]

Kiezen als leerervaring

Twijfel is een mens eigen. Het hoort bij een keuzeproces waarin je nog niet weet wat te doen. Het is handig als je de fase van het niet weten productief weet te maken. Dat is mogelijk als je de twijfel bewust benut tot het nemen van een besluit waar je naar handelt. Je zet je […]

Wijziging van inzicht

Op de hei, intervisiebegeleidend, coachend, teamontwikkelend, in sessies over strategische gespreksvoering en de kunst van het vragen stellen. Tal van gelegenheden om te verkondigen dat je de waaromvraag beter niet kan stellen. Dankbaar greep ik de argeloze waaromvrager verbaal in de kraag: ‘De waaromvraag is geen open vraag en daarom niet erg bruikbaar als je […]