Eerlijk bankieren

Eerlijk bankieren, daarvoor is een cultuur en gedragswijziging nodig volgens Chris Buijink, de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. Omdat er een nieuwe balans nodig is, omdat er woede is over bankiers. Mooi streven. Ik hoop geen wassen neus en ook niet puur als reactie op de emoties van het publiek. Eerlijk bankieren begint bij een eigen visie op klantgericht werken en die ook waarmaken. Meer naar buiten kijken, en serieus nemen van de ambities van particulieren en bedrijven. Geen makkelijke toekomst voor de jongens en meiden van de bank. Omdat ze als risicomijders van nature niet uit zijn op veranderen en van binnenuit geen urgentie voelen om  te stoppen met wat al jaren is ingesleten en bovendien is beloond. Dat de nieuwe voorzitter uit de overheid komt stemt me hoopvol. Hij kan met de blik van de outsider en 33 jaar ervaring in het dienen van de samenleving zonder winstbejag zorgen voor nieuwe prikkels tot het gewenste gedrag. We volgen het met belangstelling!