Nieuwsbrief

December 2010
 
     
  De staat van geluk in 2011

Beste lezer,

Gelukkig zijn is volgens de organisatiewetenschap te vatten in verklaringen, theorieën en modellen. Volgens de wat subjectievere invalshoek der levenskunstenaars is geluk vooral een spel dat je kunt leren. En doen de ervaringen tijdens het spel je beseffen wat de regels zijn.

Mijn tip: benut het inzicht en de inhoud van de wetenschap en mix dat met een beetje van jezelf. Dan vorm je je eigen wijsheid, je eigen theorette, en immer werkende waarheid. Met oog en oor voor je context en voor andere mensen ga je na hoe het voor jou in je omgeving het beste werkt. Op gezette tijden dient een vernieuwende, diepere waarheid zich vanzelf aan. Het maakt het leven en werken de moeite waard. Je gaat het zien als je het door hebt!

Ik hoop dat je dit leest als een inspirerende aansporing die ruimte geeft aan je denken en doen in 2011.

Veel geluk en leesplezier,
Marjan Timmer
AndersVeranderen
 
     
  Geluk

De grondlegger van de flow bemerkte dat geluk om zichzelf wordt nagestreefd. Dit in contrast tot elk ander doel dat wordt nagestreefd zoals gezondheid, schoonheid, geld of macht. Dit type doelen wordt alleen gewaardeerd omdat mensen verwachten dat het ze gelukkig maakt. Niets blijkt minder waar, de akelige paradox is dat verwachtingen veelal leiden tot ongeluk.

Deze vijf factoren brengen geluk of flow

 1. je bent geconcentreerd bezig met een activiteit
 2. die je zelf bepaalt
 3. die niet te makkelijk en ook niet te moeilijk is
 4. die een duidelijk doel heeft
 5. waarop je direct feedback krijgt.
Als je in deze kennelijke staat van geluk geraakt, verlies je alle notie van tijd en zelfwaarneming. Je ervaart een diepe staat van tevredenheid en gaat volledig op in je bezigheid.

Drie geluksoverpeinzingen

 1. inspanning en ontspanning
  Voor de luie en naar rust verlangende mens is het een teleurstellend gegeven dat dit idee over geluk gepaard gaat met inspanning. Het gaat immers dwars in tegen de wijdverbreide mening dat geluk samenhangt met ontspanning. Je zou voor de ultieme gelukspiek volgend jaar minder op vakantie kunnen of willen of zelfs moeten gaan!
 1. Individueel geluk en teamgeluk in organisaties
  De expert, de professional, de creatieve geest, de kunstenaar, zal zich makkelijker herkennen en verbinden met deze essentialia voor geluk dan een heel team dat in samenwerkingsverband voor een anderszins uitdagende opgave staat. Dit idee over geluk en flow lijkt dan ook vooral gerelateerd aan individueel te leveren inzet. De vraag naar wat leidt tot teamgeluk in samenwerking dient zich aan. Welke factoren versterken of verzwakken de geluksfactoren van een groep of een team? Ik weet tenminste dat het antwoord niet 1 op 1 correspondeert met de vijf factoren die hiervoor zijn genoemd.

  Voortschrijdend inzicht leert dat de combinatie van factoren als vertrouwen, conflicten kunnen aangaan, betrokkenheid, en verantwoordelijkheid voor resultaat leidt tot geluk in teams. Ook is bekend dat het contact met anderen gelukkiger maakt dan altijd hard aan het werk zijn. Wie vaak met anderen spreekt , wie veel leest, ja zelfs veel emails leest, zowel privé als werkgerelateerd, is alles bij elkaar gelukkiger en tevredener en ook productiever dan zij die altijd hard aan het werk zijn.
 1. Pleidooi voor spirituele nuchterheid
  Wij mensen gaan graag uit van zekerheden. Ook al zijn die zekerheden slechts schijn, zelfs in ons streven naar geluk is het zoeken naar spirituele en bovengemiddelde ervaringen ingebed. In de gretigheid waarmee we groots geluk willen ervaren vergeten we dat in het ritme van het alledaagse leven en werken de cliché misschien wel de enige zekerheid is die we hebben. En dat daarin juist het geluk aangeboden blijkt.

  Picasso vroeg zich af: Als je precies weet wat je gaat doen, waarom zou je het dan nog doen? Ik voeg daar tot slot aan toe: Wat als dit ook geldt voor ons streven naar geluk?
 
     
  Leestips over geluk

Mihaly Csikszentimihalyi
Flow in zaken
isbn 9789053529096

In 'Flow in zaken' laat de grondlegger van het begrip, de Amerikaanse psycholoog Mihaly Csikzentmihalyi, zien welke positieve effecten flow kan hebben op uw werk en uw organisatie. Werkelijk visionaire leiders geloven in een doel waarvan niet alleen zijzelf maar ook anderen profiteren. Ze beseffen dat ze met hun visie en bezieling loyale werknemers aantrekken die bereid zijn meer te doen dan louter hun plicht ten opzichte van het bedrijf.

'Flow in zaken' vertelt hoe ondernemers, managers en werknemers flow kunnen ontdekken - en zo niet alleen bijdragen aan hun eigen welzijn, maar ook aan een rechtvaardige en veranderende samenleving. Het laat zien wat van wezenlijk belang is voor het runnen van een goed bedrijf: vertrouwen, de zorg voor het bevorderen van de individuele groei van werknemers en de wil om een product te creëren dat de mensheid van dienst is.

'Flow in zaken' is een inspirerend boek voor iedereen die zich bezint op werk en werkomgeving en een veranderende zakenwereld.

Bestel nu direct >>
  flow in zaken

Bestel dit boek nu
via een klik
 
     
  One for one

Persoonlijke ontwikkelingsgerichte hulp aan mensen met honger en andere noden in Zimbabwe. Daarvoor levert mijn collega Ardi Roelofs, programmaleider bij Publiek Domein, haar inzet in de coöperatie Mobile Craft Europe. In de afgelopen zes jaren heeft zij samen met andere vrijwilligers voor 40 families in Zimbabwe een levenslijn opgezet.

In 2011 steunt AndersVeranderen deze levenslijn.
Voor elk project in 2011, doneert AndersVeranderen geld om een kind een jaar lang naar school te kunnen laten gaan. Per kind kost dat 50 euro per jaar.

Doe je mee? Alle beetjes helpen.
Doneer je bijdrage via Rabobanknummer 1057.75.096 o.v.v. Mobile Craft Europe. Zie voor meer informatie: www.mobile-craft.org
 
     
 

AndersVeranderen begeleidt moedige mensen die het verschil willen maken door het beste van zichzelf in te zetten in hun werk, hun organisatie en de maatschappij.

AndersVeranderen is expert in leiderschap en organisatieontwikkeling.

AndersVeranderen is pionier in personal en public branding.

Een overzicht van de recente opdrachtenportefeuille van AndersVeranderen:

 1. Reputatieadvies voor bestuurders
 2. Opleidingsprogramma voor nieuwe wethouders
 3. Werkconferentie voor management, medisch specialisten en bestuurders in de zorg na  invoering duaal management
 4. Werkconferentie voor management en bestuurders lokaal bestuur over regie en innovatie in tijden van krapte.
 5. Teambuilding bijeenkomsten van nieuwe afdeling na voltooien reorganisatie
 6. Intervisiebegeleiding van verpleegkundigen in de GGD Amsterdam
 7. Personal branding van ondernemers in de zakelijke dienstverlening
 8. Coach en sparringpartner bij verkennen en richten van verlangen naar verandering in werk voor hoger opgeleide professionals, projectleiders, leidinggevenden en bestuurders.    
Brengt dit u op ideeën voor uw eigen verandervraag? Neem gerust contact op: marjan.timmer@andersveranderen.nl of bel: 06-48765373

Wilt u iemand attenderen op onze nieuwsbrief? Via dit formulier kunt u een link versturen.

Wilt u de nieuwsbrief van AndersVeranderen niet meer ontvangen? Stuurt u dan een email naar info@andersveranderen.nl met als onderwerp verwijderen.
 
     
 

Maliesingel 39-40
3581 BK  Utrecht

T. 06 - 48 76 53 73 www.andersveranderen.nl
info@andersveranderen.nl